Utgivning

SLS har gett ut vetenskaplig litteratur ända sedan 1886.

Våra digitala utgåvor, e-böcker och e-tidskrifter är fritt tillgängliga. Skivor med folkmusik publicerar vi också på flera musiktjänster på webben.

Våra publikationer säljs i Vetenskapsbokhandeln.

 
 

Vi ger ut böcker, digitala utgåvor, skivor, sångböcker och noter med både ny och äldre folkmusik.

Till söksidan

Kommande utgivning

Böcker och e-böcker

SLS ger ut högklassig vetenskaplig litteratur och sakprosa inom humaniora och samhällsvetenskaper. Utgivningen anknyter till det svenska i Finland. Vi har specialiserat oss på vetenskapliga utgåvor av skönlitterära författare och vetenskapligt kommenterade källutgåvor.

Vi ger ut böcker, till exempel delupplagor och översättningar, i samarbete med förlag både i Finland och utomlands.

Digitala utgåvor

Skivor

Vi ger ut folkmusik i samarbete med nutida finlandssvenska musiker. Vi ger också ut skivor med folkmusik ur SLS arkiv.

Noter

Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut låthäften som ofta är gjorda i samarbete med lokala spelmän och folkmusikgrupper. Låthäftena upptar främst traditionell musik ur den lokala repertoaren.

E-artiklar

E-artiklarna är viktiga bidrag till humanistisk forskning som tidigare publicerats i tryckt form i SLS skrifter. De är axplock ur en lång tradition av vetenskaplig utgivning inom några av SLS tyngdpunktsområden: historia, litteraturvetenskap, svenska språket och traditionsvetenskap. Artiklarna kan fritt läsas och laddas ner i PDF-format.

Läromedel

SLS samarbetar med  Schildts & Söderströms förlag och andra organisationer kring resurser för skolan.