Utgivning

SLS har gett ut vetenskaplig litteratur ända sedan 1886.

Våra digitala utgåvor, e-böcker och e-tidskrifter är fritt tillgängliga. Skivor med folkmusik publicerar vi också på flera musiktjänster på webben.

Våra publikationer säljs i Vetenskapsbokhandeln.

 
 

Vi ger ut böcker, digitala utgåvor, skivor, sångböcker och noter med både ny och äldre folkmusik.

Till söksidan

Kommande utgivning

Här hittar du information om de verk vi ger ut under det närmaste halvåret.

Böcker och e-böcker

SLS ger ut högklassig vetenskaplig litteratur och sakprosa inom humaniora och samhällsvetenskaper. Utgivningen anknyter till det svenska i Finland. Vi har specialiserat oss på vetenskapliga utgåvor av skönlitterära författare och vetenskapligt kommenterade källutgåvor.

Vi ger ut böcker, till exempel delupplagor och översättningar, i samarbete med förlag både i Finland och utomlands.

Digitala utgåvor

Skivor

Vi ger ut folkmusik i samarbete med nutida finlandssvenska musiker. Vi ger också ut skivor med folkmusik ur SLS arkiv.

Noter

Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut låthäften som ofta är gjorda i samarbete med lokala spelmän och folkmusikgrupper. Låthäftena upptar främst traditionell musik ur den lokala repertoaren.

Tidskrifter

E-artiklar

E-artiklarna är viktiga bidrag till humanistisk forskning som tidigare publicerats i tryckt form i SLS skrifter. De är axplock ur en lång tradition av vetenskaplig utgivning inom några av SLS tyngdpunktsområden: historia, litteraturvetenskap, svenska språket och traditionsvetenskap. Artiklarna kan fritt läsas och laddas ner i PDF-format.

Läromedel

SLS samarbetar med  Schildts & Söderströms förlag och andra organisationer kring resurser för skolan.