SLS-finansierade projekt

Vi finansierar  forsknings- och översiktsprojekt som har en koppling till det svenska i Finland och som relaterar till SLS vetenskapliga intresseområden.

Tyngdpunkterna ligger på etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap, musikvetenskap, svenska språket och samhället. Projekten är i regel tre- eller fyraåriga.

Ann-Catrin Östman, Anna Sundelin och Johanna Wassholm forskar inom projektet Kommunicerande konsumtion. Foto: Stefan Norrgård
Ann-Catrin Östman, Anna Sundelin och Johanna Wassholm forskar inom projektet Kommunicerande konsumtion. Foto: Stefan Norrgård