Pris

SLS premierar årligen bland annat författare, forskare, konstnärer och studerande.

Det största priset, Karl Emil Tollanders pris, delas ut vid  Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari. Tollanderska priset ges för ett skönlitterärt eller vetenskapligt livsverk och är SLS främsta pris. Det är också ett av de största litterära prisen i Norden med en prissumma på 45 000 euro. Tollanderska priset delades ut för första gången 1913.

Prisutdelning på SLS årshögtid 2018.
Prisutdelning på SLS årshögtid 2018. Foto: SLS/Janne Rentola

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas sedan 1920 årligen ut den 16 maj till en framstående forskare för ett vetenskapligt verk på svenska.

SLS studentpris delas årligen ut för bästa prestation i studentprovet i ämnena modersmål, historia och samhällslära i svenskspråkiga skolor i Finland.

Vi delar årligen ut pris för de bästa magisteravhandlingarna inom de ämnen som berör SLS verksamhet.