16.3.2023 - 08:00

Call for papers: Värt att veta

Person som läser bok

Världen är en komplex plats, men vetenskap och forskning gör den begripligare. Därför börjar SLS ge ut en helt ny populärvetenskaplig bokserie som riktar sig till allmänheten. Den första delen utkommer 2024. 

Vad?

Varje bok är skriven av en forskare eller ett forskarpar, och den fokuserar på ett tema. Ämnesområdena kan vara allt från potatis till psykologi eller från fåglar till fångläger. Böckerna är tillgängliga för alla: priset är några euro, och böckerna säljs på ställen där människor rör sig. Böckerna i serien Värt att veta är ca 60 sidor och kan således läsas från pärm till pärm till exempel under en tågresa från Helsingfors till Tammerfors.

Varför?

Serien är en utmärkt arena för forskare som är intresserade av samhällspolitisk dialog och som gillar att skriva populärvetenskapligt. Författarna får ett arvode, och SLS förlagsredaktion stöder skribenten från början till slut.

Hur?

Idéer och manus kan lämnas in på svenska, finska eller engelska, gärna på det språk som är naturligast för författaren. Eftersom SLS vill stödja svenskan i vetenskapliga publikationer hoppas vi att manusen skrivs på ett annat språk än engelska, om författaren själv behärskar svenska eller finska. Böckerna ges ut på svenska, och SLS står för översättningskostnaderna.

Ett manus kan basera sig på en vetenskaplig text eller artikel som författaren publicerat tidigare, men den bok som ges ut ska i princip vara en ny text som riktar sig till en bred läsekrets. Författarna och ämnesområdena behöver inte representera de vetenskapsområden som SLS i allmänhet ger ut böcker inom.

Blev du intresserad? Skicka en synopsis på högst 2 000 tecken senast 30.4.2023 till inegnggirgn@fyf.svif.sls@atevttatrav . Notera att manusen redigeras i slutet av 2023 och början av 2024.

Läs mer

Vid frågor, kontakta:

Utgivningschef Patricia Berg
cngevpvn.oret@fyf.svif.sls@greb.aicirtap
041 548 8222.