Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Ansök om vistelse på Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap

Vi utlyser stipendier för två veckors vistelser vid Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap på Drakamöllan, 24 juni–7 juli 2019 eller 20 oktober–3 november 2019.

På Drakamöllan, en gammal skånegård på Österlen i södra Sverige, har det skapats en nordisk mötesplats för forskare och opinionsbildare. Forumet vill stärka de historiska banden mellan de nordiska länderna och skapa nya kontaktytor och plattformar över gränserna.

Läs mer

Folk och musik: ny, öppen e-tidskrift om folkmusik i Norden

Folk och musik är  ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet.

Det första numret av Folk och musik behandlar frågor om när tradition möter innovation.

Läs Folk och musik här

Här kan du läsa vår årsredovisning för 2018

 

test

test