Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Stadsliv, jazz och 1920-tal i den nya utgåvan Henry Parlands Skrifter

Vår nya vetenskapliga utgåva Henry Parlands Skrifter (parland.sls.fi) omfattar Parlands dikter, skönlitterära prosa, publicistik och korrespondens med familj, vänner och författarkolleger. Hela utgåvan är fritt tillgänglig på nätet. Både texter som trycktes under författarens livstid eller postumt och hittills opublicerade verk tas med. Den digitala utgåvan innehåller också författarens olika versioner av enskilda texter.

Till Henry Parlands Skrifter

Ledigt jobb

Vi söker en forskare i samhällsvetenskaper. Sista ansökningsdag är 31.1.2019.

Läs mer