Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Insamling: Berätta om musiken i din vardag

Forskarna i projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik studerar förändringarna i våra musikvanor. Skicka in din egen berättelse till dem!

Vi omges i dag av musik som når oss via olika medier. Med hjälp av ny teknik kan vi lyssna på och skapa musik på många olika sätt. Vi kan också samlas kring musik och diskutera den med hjälp av nya sociala medier. Vad innebär den tekniska utvecklingen för musiken i din vardag?

Besvara forskarnas frågor

Folk och musik: ny, öppen e-tidskrift om folkmusik i Norden

Folk och musik är  ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet.

Det första numret av Folk och musik behandlar frågor om när tradition möter innovation.

Läs Folk och musik här

Här kan du läsa vår årsredovisning för 2018

 

test

test