Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Insamling: Fästingtider hej-hej

Med sommaren kommer också fästingarna. 

Tillsammans med forskare vid Åbo Akademi samlar vi in berättelser, minnen och erfarenheter av fästingar.
Vad tycker du om de små krypen?

 

Besvara forskarnas frågor senast 30.9


 

 

Insamling: Berätta om musiken i din vardag

 

 

Forskarna i projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik studerar förändringarna i våra musikvanor. Skicka in din egen berättelse till dem!

 

Besvara forskarnas frågor här

 

 

Podbean

Här kan du läsa vår årsredovisning för 2018

 

Läs det nyaste numret av Källan