Maria Kautonen, Mikko Kuronen

Uttalsinlärning med fokus på svenska

Uttal är en central del av muntlig färdighet, men trots det finns det i dag rätt lite forskningsbaserad kunskap om hur man lär sig uttal och hur man undervisar i uttal. Vilka faktorer påverkar uttalsinlärningen och hur går den till? I boken presenterar Maria Kautonen och Mikko Kuronen olika perspektiv på svenska som uttalsmål, och speglar dem mot empiriska resultat och teoretiska modeller som fått stöd i senare forskning. De diskuterar också olika undervisningsmetoder i praktiken och lyfter fram pedagogiska perspektiv på inlärningen.

I Uttalsinlärning med fokus på svenska granskas särskilt inlärning av svenska i Finland. Författarna tar upp både finlandssvenska och sverigesvenska som inlärningsmål och begriplighet som viktigt mål för dem som lär sig svenska som andraspråk.


Författare
Maria Kautonen, Mikko Kuronen
Utgivningsår
2021
ISBN
978-951-583-550-5
978-951-583-552-9 (PDF)
978-951-583-551-2 (EPUB)
Antal sidor
216
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

I samma serie

Kommande
Bok
augusti

2024

Lena Marander-Eklund, Blanka Henriksson, Sofie Strandén

Kommande
Bok
augusti

2024

Bo Lönnqvist, Anna-Maria Åström, Susanne Österlund-Pötzsch

Bok

2009

Max Engman