Lisen Sundqvist

Ultra och Quosego

Tidskrifterna Ultra och Quosego levde ett kort men intensivt liv. Flerspråkiga Ultra utkom med sju nummer 1922 och Quosego med fyra tjocka häften 1928–1929. Tidskrifterna fungerade som språkrör för den expressionistiska modernism som under det kosmopolitiska finländska 1920-talet samlade nya konstnärliga strävanden. Medverkande var modernistberömdheter som Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Hagar Olsson och Henry Parland. Utgåvan innehåller en inledande essä av Clas Zilliacus. Den utges i faksimil och ingår i Vitterhetskommissionens klassikerserie.
Redaktör
Lisen Sundqvist
Utgivningsår
2014
ISBN
978-951-583-171-2
Antal sidor
544

I samma serie

Webbutgåva

2021