Talko

Talko är en talspråkskorpus som upprätthålls av Svenska litteratursällskapet i Finland. Korpusen innehåller inspelningar och tillhörande sökbara utskrifter. Utskrifterna har försetts med ordklasstaggar och en del morfologisk information vilket utökar sökmöjligheterna ytterligare. Talko innehåller huvudsakligen inspelningar gjorda 2005–2008 inom projektet Spara det finlandssvenska talet, men även en liten andel äldre arkivinspelningar ingår. Användare med en e-postadress från ett universitet kan logga in direkt via CLARIN-inloggning, övriga användare kan ansöka om ett eget CLARIN-användarkonto.

Talko version 3.0 öppnades i januari 2021.

Läs mer om Talko

Information till användare

Transkriberingsmanualer:

Ljudenlig utskrift

Ortografisk utskrift

Utgivningsår
2014

I samma serie

Webbutgåva

2021