Sägenkartan

Sägenkartan är en digital plattform med tusentals berättelser om väsen och föreställningar i folktron, kopplade till den ort där de samlats in. Den lanserades år 2017 av Institutet för språk och folkminnen. År 2018 utökades plattformen med tusentals norska sägner ur Norsk Folkminnesamling (Universitetet i Oslo), och i september 2020 berikades kartan med över 3 100 finlandssvenska sägner ur SLS arkiv.

De finlandssvenska sägnerna är tryckta i volymen Mytiska Sägner, som ingår i det omfattande samlingsverket Finlands svenska folkdiktning. Mer information om verket finns på webbplatsen folkdiktning.sls.fi. Sägnerna är ursprungligen insamlade i slutet av 1800-talet och under de första decennierna av 1900-talet i hela det svenska språkområdet i Finland, men även i Estlands svenskbygder.

Utgivningsår
2020

I samma serie

Webbutgåva

2021