Marika Tandefelt

Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går

Hösten 2019 blev bokserien om svenskan i Finland klar, och det blev möjligt att kommentera den bild av språket som volymerna tecknar. I denna antologi reflekterar några skribenter kring svenskan i Finland från olika utgångspunkter. Olle Josephson beskriver vad han ser när han studerar svenskans variation överlag och jämför sverigesvenskan och finlandssvenskan. Ann-Marie Ivars medverkar med en artikel om våra dialekters position i samhället från 1850 till i dag. Mats Thelander och Pirkko Nuolijärvi ser på bokprojektet ur ett sverigesvenskt respektive finskt perspektiv. Nina Martola förklarar vad som avses med en korpus och beskriver hur man använder den finlandssvenska språkbanken.

Antologin publiceras enbart som e-bok.

Så här läser du böcker i epubformat

Redaktör
Marika Tandefelt
Utgivningsår
2022
978-951-583-561-1 (EPUB)
Serie
SLS Varia

I samma serie

Bok

2021

Bok
januari

2024