Nelly Laitinen, Pia Lindholm

Krigets barn

I Finland – till Sverige
Krigets barn är en arbetsbok om krigstiden 1939–1945, sedd ur det finländska barnets perspektiv. Boken kan användas i undervisningen i historia, i svenska som modersmål eller främmande språk, som minnesbok eller som underlag för diskussion. Barn från krigstiden får tala direkt till barn i nutiden via skoluppsatser, teckningar, brev, dagboksanteckningar och andra dokument ur arkiven. Arkivmaterialet ger en autentisk inblick i krigets vardag. Boken består av avsnitten I Finland och Till Sverige. Materialet finns i Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv.
Redaktör
Nelly Laitinen, Pia Lindholm
Utgivningsår
2014
ISBN
978-951-583-276-4
Antal sidor
110
Bandtyp
Häftad

I samma serie

Webbutgåva

2021