Hilma Granqvists arkiv

Antropologen Hilma Granqvist gjorde fältarbete i Palestina 1925–1931 och studerade den palestinska vardagen i byn Artas. På webbsidan Hilma Granqvists arkiv finns digitaliserat arkivmaterial som berör Granqvists forskning samt hennes publicerade böcker.
Arkivmaterialet består av fotografier, fältanteckningar, korrespondens, opublicerade manuskript och dagböcker Granqvist skrev i Palestina.
Webbsidan lanserades i november 2018 och kompletterades i november 2019 samt i mars 2021.

Utgivningsår
2018

I samma serie

Webbutgåva

2021