Förvaltningshistorisk ordbok

Fodermarsk, tuberkulosdispensärbyrå, apostolinen vikaari … Bekanta termer? Om inte, kan Förvaltningshistorisk ordbok vara något för dig, vare sig du är forskare, översättare eller t.ex. intresserad av släktforskning.

Det är ingen enkel uppgift att få klarhet i vad olika ord och uttryck i historiska dokument betyder, särskilt inte när ordens betydelser kan ha förändrats över tid. Svaren hittas sällan i vanliga ordböcker, och nödvändig speciallitteratur finns inte alltid till hands. Förvaltningshistorisk ordbok svarar därför på ett behov för alla som kommer i kontakt med historiska texter och dokument.

Med förvaltning avses den offentliga förvaltningen: stat, kommun, kyrka, utbildningsanstalter (skola och universitet) och militär. Orden är indelade i teman och i kronologiska perioder, som gör det lättare att tidsbestämma bruket av termen eller uttrycket. Tidsmässigt behandlas termer och uttryck från medeltiden fram till den moderna välfärdsstaten efter andra världskriget. Det innebär att krigstidens undantagsförvaltning inkluderas, medan den efterkrigstida förvaltningen utelämnas, frånsett den rätt betydande del som bygger vidare på äldre mönster.

Utgivningsår
2016

I samma serie

Webbutgåva

2021