Guss Mattsson

En tur om hörnet

Bref till Dagens Press af G.M.

Guss Mattsson (1873–1914) var journalist och kemist och en särdeles mångvetare. Med sina fyndiga variationer i varjehanda under rubriken ”I dag” intar han platsen som en av Finlands stilsäkraste kåsörer genom tiderna. Kåserande är också En herre for till Zanzibar, en bok baserad på hans resebrev från en ångbåtsfärd runt Afrika. Den utkom postumt i talrika upplagor. I En tur om hörnet utges breven oförkortade, sådana de först stod att läsa i helsingforsiska Dagens Press 1914. En omfångsrik inledning av Clas Zilliacus presenterar författaren och tiden och författaren i sin tid. I utgåvan ingår ett rikt bildmaterial ur Mattssons kvarlåtenskap i Åbo Akademis biblioteks handskriftssamlingar.

Mattssons resebrev har inte tidigare funnits allmänt tillgängliga in extenso. Då SLS nu, utifrån sitt uppdrag att dokumentera och tillgängliggöra vittnesbörd om svensk kultur i Finland, gör breven tillgängliga som e-publikation sker det med utgångspunkt i brevens värde som tidsdokument men också i medvetande om deras kolonialistiska karaktär. För att ge en kontext för läsaren ger vi ut professor Clas Zilliacus introduktion till breven. Här öppnar sig den värld Mattsson levde i och skildrade utifrån sin tids sätt att se.

Så här läser du böcker i epubformat

Författare
Guss Mattsson
Utgivningsår
2021
978-951-583-544-4 (EPUB)
Serie
SLS Varia

I samma serie

Nyhet
Bok
januari

2024

Bok

2021