1918

Minä olin siellä. Elämää sodan aikana – Jag var där. Livet under kriget
1918. Minä olin sielläJag var där är en tvåspråkig lärobok om finska inbördeskriget. Den baserar sig på autentiskt arkivmaterial och ger en mångsidig bild av hur kriget påverkade individen och samhället. Arkivmaterialet kompletteras med uppgifter som vägleder eleven i arbetet med historiska källor och källkritik. Boken riktar sig till grundskolan (årskurs 7–9) och gymnasiet och kan användas inom undervisningen i historia, modersmål och finska.

Med anledning av Finlands 100-årsjubileum donerar Svenska litteratursällskapet i Finland och Finska Litteratursällskapet en klassuppsättning av boken till alla grundskolor (årskurs 7–9) och gymnasier i Finland. Ett exemplar av boken delas ut till alla kommunala bibliotek.

Det går inte att köpa boken, men den är fritt tillgänglig på adressen 1918.sls.fi

1918. Minä olin sielläJag var där on kaksikielinen oppimisaineisto Suomen sisällissodasta. Kirja perustuu alkuperäisiin arkistoaineistoihin ja antaa monipuolisen kuvan siitä, miten sota vaikutti ihmisiin ja yhteiskuntaan.  Oppimistehtävät täydentävät arkistoaineistoa ja ohjaavat oppilaita lähdekriittiseen tarkasteluun. Kirja on suunnattu peruskoulun 7.−9. luokille ja lukioon. Se sopii käytettäväksi osana historian, äidinkielen sekä toisen kotimaisen kielen opetusta.
 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland lahjoittavat 25 kappaletta kirjaa kaikkiin Suomen peruskouluihin (7.−9. luokat) ja lukioihin, sekä yhden kappaleen kaikkiin kunnallisiin kirjastoihin.

Kirja ei ole myynnissä, mutta se on vapaasti käytettävissä osoitteessa 1918.finlit.fi  
Utgivningsår
2017
ISBN
978-951-583-367-9
Sidantal
88
1918