Svenska litteratursällskapet i Finland

– en långsiktig förvaltare av kulturarvet

Folkvisan och visforskningen idag

Lyssna på föredragen från seminariet 27.10.2017

SLS på Twitter

Följ oss så vet du vad som händer!