Podden Vetskap

Vetskap. Färsk forskning

I podden berättar humanister och samhällsvetare om sin forskning och ger nya perspektiv på både välkända ämnen och överraskande fenomen. Med Hanna Nordenswan.

Ett nytt avsnitt publiceras varje tisdag med start 3.9.2019.

#vetskap #poddenvetskap #färskforskning

Produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Hufvudstadsbladet.

Inget innehåll hittades.