Podden Vetskap

I podden berättar humanister och samhällsvetare om sin forskning och ger nya perspektiv på både välkända ämnen och överraskande fenomen. Med Hanna Nordenswan.

#poddenVetskap  #färskforskning

Produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Hufvudstadsbladet.