Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet SLS högsta förtroendeorgan.

Rådet säkerställer att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas.

Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år. Rådet har ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren.

Henrik Meinander
ordförande
professor
Camilla Wide
vice ordförande
professor
Ole Johansson
skattmästare
bergsråd
Mona Forsskåhl
sekreterare
rektor
Pauline von Bonsdorff
professor
Ruth Illman
docent
Karmela Liebkind
professor
Kristina Malmio
docent
Tom Moring
professor
Fredrik Nilsson
professor
Mattias Pirholt
professor
Ann-Catrin Östman
akademilektor, docent