Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet SLS högsta förtroendeorgan.

Rådet säkerställer att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas.

Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år. Rådet har ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren.

Mona Forsskåhl
Mona Forsskåhl
vice ordförande
rektor
Johan Aalto
skattmästare
lagman
Pauline von Bonsdorff
sekreterare
professor
Ruth Illman
docent
Kristina Malmio
professor
Fredrik Nilsson
professor
Marcus Norrgård
Marcus Norrgård
professor
Mattias Pirholt
professor
Åsa von Schoultz
ordförande
professor
Anna Slotte
Anna Slotte
docent
Gunilla Widén
Gunilla Widén
professor
Ann-Catrin Östman
Ann-Catrin Östman
docent