Sebastian Köhler, Carola Herberts m.fl. (red.) 2022

Utgåvor i användning

Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 6–8 oktober 2017

Hur används en textkritisk utgåva, av vem och för vilka ändamål? Flera editioner av betydelsefulla författare har under de senaste årtiondena publicerats i de nordiska länderna, många av dem också digitalt. Här diskuteras erfarenheter från olika utgivningsprojekt, med utgångspunkt i hur de kommenterade utgåvorna kan tillämpas bl.a. annat i forskning och undervisning. Medverkande är Klaus Müller-Wille, Barbro Ståhle Sjönell, Petra Söderlund, Ellen Nessheim Wiger, Per Stam, Jens Grandell och Patricia Berg.

Boken publiceras enbart som e-bok.

Så här läser du böcker i epubformat


Redaktör
Utgivningsår
2022
ISBN
  • 978-951-583-574-1
    (EPUB)
URN
  • https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-574-1
    (EPUB)
Serie