Sebastian Köhler, Carola Herberts, Pia Forssell, Maren Jonasson

Utgåvor i användning

Hur används en textkritisk utgåva, av vem och för vilka ändamål? Flera editioner av betydelsefulla författare har under de senaste årtiondena publicerats i de nordiska länderna, många av dem också digitalt. Här diskuteras erfarenheter från olika utgivningsprojekt, med utgångspunkt i hur de kommenterade utgåvorna kan tillämpas bl.a. annat i forskning och undervisning. Medverkande är Klaus Müller-Wille, Barbro Ståhle Sjönell, Petra Söderlund, Ellen Nessheim Wiger, Per Stam, Jens Grandell och Patricia Berg.

Boken publiceras enbart som e-bok.

Så här läser du böcker i epubformat

Redaktör
Sebastian Köhler, Carola Herberts, Pia Forssell, Maren Jonasson
Utgivningsår
2022
978-951-583-574-1 (EPUB)
Serie
SLS Varia
Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter

I samma serie

E-Bok

2022

Sebastian Köhler, Carola Herberts, Pia Forssell, Maren Jonasson