Kimmo Grönlund (red.) 2011

Språk och politisk mobilisering

Finlandssvenskar i publikdemokrati
Köp
I boken belyses det finlandssvenska politiska fältet i ett brett perspektiv, genom såväl röstningsbeteende och regionala skillnader som demokrativisioner och jämförelser med andra minoriteter i Västeuropa. Hur syns det svenska i det politiska skådespelet i Finland, som i allt högre grad försiggår i medierna – såväl de traditionella som de nya – och där enskilda politiker snarare än partierna spelar huvudrollen?
Innehållsförteckning
Kimmo Grönlund: Introduktion – finlandssvenskar i publikdemokrati
Åsa Bengtsson: Historiska minoriteters politiska mobilisering: en västeuropeisk kartläggning
Guy-Erik Isaksson: Minoriteter och valmanifest
Kimmo Grönlund: Politiskt beteende i Svenskfinland och på Åland
Niklas Wilhelmsson och Jan Sundberg: Regionala likheter och skillnader
Åsa Bengtsson och Mikko Mattila: Finlandssvenskarnas demokrativisioner: mer medborgarinflytande eller skuggdemokrati?
Peter Söderlund och Anders Eriksson: Mellan två hötappar: väljarvånda i valet 2007
Jan Sundberg: Riksdagsval på Åland
Kimmo Grönlund: Konklusioner – svenska intressen i finländsk politik

Redaktör
Utgivningsår
2011
ISBN
  • 978-951-583-224-5
Antal sidor
236
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie