Skrifter. Appendix

Material nedtecknat på Arabiska halvön 1845–1848
Appendixet innehåller material på arabiska nedtecknat av Wallin på Arabiska halvön 1845-1848. Materialet utges både som utskrift och som skanning av originaltexterna.

Utgivare
Utgivningsår
2017
ISBN
  • 978-951-584-411-9
Antal sidor
54
Upphovsrätt
Serie