Samlade skrifter 5

Religiösa skrifter 1775–1793
Köp

I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. Band 5 innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775–1793, bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt tre långa predikningar över andra huvudstycket i katekesen, d.v.s. trosbekännelsen, och bifogade därtill sexton kortare utkast till predikningar över trosartiklarna. Bland Chydenius övriga religiösa skrifter från den här tiden märks speciellt talet som han höll vid en avrättning i Kronoby 1786 och hans skriftväxling med den herrnhutiskt inspirerade Anna Kristina Silahka. Introduktionen och några av textkommentarerna är skrivna av professor emeritus Gustav Björkstrand. De andra kommentatorerna i bandet är biskop emeritus Erik Vikström, professor emeritus Bo Lindberg och professor Kaisa Häkkinen.

Author
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihet, kemi och mekanik till koppympning, potatisodling, sociala missförhållanden, religiös tolerans och predikokonst. Chydenius tillbringade sin barn- och ungdom i Sotkamo och Kuusamo i de nordöstligaste delarna av det svenska riket och fick sin första tjänst i Nedervetil i Österbotten. År 1770 blev han kyrkoherde i Karleby och stannade där fram till sin död 1803. Under frihetstidens kanske mest intensiva riksdag 1765–1766 steg den orädde kaplanen fram på den lagstiftande och maktägande arenan. Under den gustavianska tiden och vid riksdagarna 1778–1779 och 1792 gav han upprepade prov på sitt politiska och sociala engagemang. Sitt okuvliga rättspatos behöll han livet ut. Den röda tråden i hans författarskap är friheten.

Utgivare
Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-241-2
Antal sidor
572
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie