Samlade skrifter 2

1765–1776
Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. I Anders Chydenius Samlade skrifter utges hela hans skriftliga kvarlåtenskap med kommentarer av framstående historiker från både Finland och Sverige. I band 2 ingår skrifter från riksdagen 1765–1766 till mitten av 1770-talet, då Chydenius ställdes inför en ny utmaning: Hur skulle han förhålla sig till Gustav III:s återställda kungamakt? Samlade skrifter kommer att omfatta sammanlagt fem band.
Utgivningsår
2013
ISBN
978-951-583-238-2
Antal sidor
571
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Chydenius Samlade skrifter

I samma serie