Samlade skrifter 4

Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
Köp
Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Anders Chydenius samlade skrifter är en vetenskaplig utgåva av hela hans skriftliga kvarlåtenskap. Band 4 innehåller Chydenius vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homelitiska sällskapet i Uppsala i början av 1780-talet. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt elva predikningar över tio Guds bud och bifogade därtill en skiagrafi och ett kortare utkast till några inträdespredikningar.

Utgivare
Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-240-5
Antal sidor
494
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
44.00 €
Serie