Samlade skrifter 3

1777–1803
Köp
Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729–1803) var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Anders Chydenius samlade skrifter är en vetenskaplig utgåva av hela hans skriftliga kvarlåtenskap. I band 3 ingår bl.a. den intensiva debatten om tjänstehjonens rättigheter som utspann sig i den svenska dagspressen 1778–1779, Memorial, angående religions-frihet (1779) som uppmärksammades internationellt och Chydenius tre självbiografiska alster.

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2015
ISBN
  • 978-951-583-239-9
Antal sidor
798
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
44.00 €
Serie