Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

Bertel Gripenberg (1878–1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik och nominerades 1931 till Nobelpriset. Efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska och estetiska skäl. I denna bok diskuterar Anna Möller-Sibelius degraderingen från hyllad och formsäker poet till ideologiskt tvivelaktig versmakare, men framför allt belyses Gripenbergs lyriska produktion under fyrtio år i sitt samspel med en turbulent samtid. Här behandlas den dekadenta lyriken och naturpoesin i början av seklet, krigslyriken från 1918 och framåt, Gripenbergs förhållande till modernismen på 1920-talet och hans sena dödsdikter. Utifrån tre nyckelbegrepp – roll, retorik och modernitet – undersöks Gripenbergs växlande diktarroller, hans kommunikation med läsaren och hans förhållande till moderniteten som en både dynamisk och motsägelsefull undertext i författarskapet. Boken belönades med statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2016.
Pris och utnämningar
Statsrådet Mauritz Hallbergs pris, 2016
Författare
Anna Möller-Sibelius är litteraturforskare och kritiker. Hon disputerade 2007 vid Åbo Akademi på en avhandling om Solveig von Schoultz poesi. Hon har tidigare publicerat ett flertal artiklar om Bertel Gripenbergs lyrik och medverkat i antologier och tidskrifter.

Utgivningsår
2015
ISBN
  • 978-951-583-283-2
Antal sidor
352
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
34.00 €
Serie