Riksdelen

Stormakt och rikssprängning 1560–1812
Köp
Riksdelen handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till 1812, när Finland inte längre var en del av det svenska riket. Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med särskild tonvikt på det svenska och på Finlands ställning i det svenska riket. Samhällseliten och dess gradvisa försvenskning under 1600- och 1700-talet granskas, likaså allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan överhet och undersåtar samt kyrkans förmedlande roll. Särskild uppmärksamhet ägnas 1700-talet, då Finland till följd av de upprepade krigen mot Ryssland mer än tidigare stod i centrum för den svenska politiska elitens uppmärksamhet.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2009
ISBN
  • 978-951-583-184-2
Antal sidor
416
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
42.00 €
Serie