Zacharias Topelius, september 2019

Övrig lyrik

Den tredje lyrikutgåvan i serien Zacharias Topelius Skrifter innehåller ett urval dikter som Topelius inte tog med i någon samling. Urvalet breddar bilden av lyrikern Topelius: här finns icke-tryckta dikter av den unge studenten, polemiserande och raljerande debattinlägg på vers och politiskt brännbara dikter som censurerades i Helsingfors Tidningar. I utgåvan publiceras också Topelius tjugo handskrivna dikthäften som faksimil.


Utgivare
Utgivningsår
2019
Utgivningsmånad
september
ISBN
  • 978-951-583-497-3
    (EPUB)
URN
  • https://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-497-3
    (EPUB)
Upphovsrätt
Serie