Övrig lyrik

Den tredje lyrikutgåvan i serien Zacharias Topelius Skrifter innehåller ett urval dikter som Topelius inte tog med i någon samling. Urvalet breddar bilden av lyrikern Topelius: här finns icke-tryckta dikter av den unge studenten, polemiserande och raljerande debattinlägg på vers och politiskt brännbara dikter som censurerades i Helsingfors Tidningar. I utgåvan publiceras också Topelius tjugo handskrivna dikthäften som faksimil.

Utgivare
Utgivningsår
2019
Serie