2016

Namnen i våra städer

Är namnen Stocka, Pususilta, Sakta farten, Skitviken, Bläckfisken och Ruissin bekanta? Vad kallar man biblioteket eller järnvägsstationen i din hemstad och var talar man om backan i stället för backen?

På webbplatsen Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) kan du läsa om inofficiella namn på platser i städerna Karleby, Lovisa, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Du kan också dela med dig av andra benämningar du känner till.

Webbplatsen kan med fördel även användas som utgångspunkt för diskussion och arbeten i undervisningen. Den fungerar som komplement till bland annat modersmåls-, andraspråks- och historie- och samhällsläraundervisningen i högstadiet eller gymnasiet. På webbplatsen hittar du färdiga uppgifter som högstadie- och gymnasieelever kan arbeta med.

Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar och de visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland. Webbplatsen uppdateras regelbundet med namn från fler städer.


Utgivningsår
2016