Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel

Köp
  1. I Mångkulturalitet, migration och minoriteter behandlas olika aspekter av mångkulturalitet i det finländska samhället från tiden för separationen från Sverige och fram till i dag. Bokens elva författare diskuterar minoritetsgrupper och deras ställning samt ämnen som mänskliga rättigheter, emigration och återflyttning, eliternas rörlighet och hur man byggde upp den nationella identiteten. Boken visar att Finland också i ett historiskt perspektiv varit mångkulturellt, något som lätt glöms bort eller ignoreras när man i dag diskuterar frågor kring mångkulturalitet.
Innehållsförteckning
Mats Wickström & Charlotta Wolff: Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia
Klaus Törnudd: Mänskliga rättigheter och den efterkrigstida invandringen till Finland
Max Engman: Emigrationspolitik i utvandrarlandet Finland
Charlotta Wolff: Elitinvandring och kosmopolitism i 1800-talets Finland
Veronica Shenshin: Den ryskspråkiga befolkningens historia i Finland
Harry Halén: De ryska muslimsoldaterna som den finländska tatarminoritetens förtrupp
Laura K. Ekholm: Mellan öst och väst. Finlands judiska historia under 1800- och 1900-talet
Panu Pulma: Efterkrigstidens finländska rompolitik och dess nordiska dimension
Veli-Pekka Lehtola: "… inte som någon nådegåva utan för att samerna ärligen har förtjänat det." Samer som politiska aktörer i det efterkrigstida Finland
Markku Mattila: "Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land!" Rasbiologi och rashygien som vetenskapliga vapen i språkstridens Finland
Ainur Elmgren: Förfinskandet av Finland. Självexotism i den finländska kulturdebatten under första hälften av 1900-talet

Redaktör
Utgivningsår
2016
ISBN
  • 978-951-583-342-6
Antal sidor
360
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Serie