2021

Kerstin Söderholm

Kan du någonsin känna hur vårt liv är som invävt i det osynligas garn liksom i det synligas?

Kerstin Söderholm (1897–1943) hörde till modernistgenerationen och var under sin livstid en uppskattad lyriker och litteraturkritiker. Hon är också känd för sina självutlämnande dagböcker som utgavs postumt 1947–1948.

Den nya digitala utgåvan kommer att omfatta Kerstin Söderholms dagböcker i vetenskaplig utgåva och arkivmaterial som faksimil: dagböcker, brev och skönlitterära manuskript. Materialet blir fritt tillgängligt på webbplatsen Kerstin Söderholm.

Kerstin Söderholms dagböcker innehåller alla Söderholms bevarade dagboksanteckningar i oförkortad form, även de texter som inte ingick när dagböckerna först gavs ut.

Kerstin Söderholms brev och skönlitterära manuskript publiceras i juni 2022.

Author
Kerstin Söderholm (1897–1943) debuterade 1923 och var samtida med tjugotalspoeterna Edith Södergran, Elmer Diktonius och Gunnar Björling. Söderholm gav ut sex diktsamlingar och en samling noveller, hon skrev också dagbok under hela sitt liv.

Utgivningsår
2021