2010

Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron!

Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900–1919
Köp
Efter Axel Carpelans död 1919 antecknade Jean Sibelius i sin dagbok: ”För hvem skall jag numera komponera?” Brevväxlingen mellan dem inleddes nitton år tidigare och utvecklades till en nära vänskap. Enslingen Carpelan saknade musikutbildning men kunde likväl skänka Sibelius åtskilliga impulser, ett fängslande tema som Bo Carpelan har skildrat i sin roman Axel (1986). Sibelius tillägnade Carpelan sin andra symfoni. Brevväxlingen, som är av största intresse för både Sibeliusforskningen och en bredare publik, har i litteraturen hittills endast belysts av olika citat och utdrag, men utges nu i sin helhet.
Pris och utnämningar
En av årets vackraste böcker i kategorin fackböcker, Kommittén för Finlands bokkonst 2010

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2010
ISBN
  • 978-951-583-200-9
Antal sidor
549
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
40.00 €
Serie