Historiska och litteraturhistoriska studier 85

Köp
Årsboken inleds med en litterär dialog framförd av Ebba Witt-Brattström och Clas Zilliacus vid Svenska litteratursällskapets i Finland 125-årsfest. Jessica Parland-von Essen presenterar en av de tre gustavianerna, Johan Fredrik Aminoff, hans familj och Rilax gård. Charlotta Wolff diskuterar handelspatriciatets kosmopolitism i 1800-talets Finland och Piotr Wawrzeniuk skildrar Herman Vendells resa till Gammalsvenskby och Nargö 1881. 150-årsjubilaren Karl August Tavaststjerna blir uppmärksammad av Arne Toftegaard Pedersen. Juhani Piilonen bidrar med en studie över titlar och utmärkelsetecken i det autonoma Finland och André Swanström undersöker finlandssvenska militärprästers förhållande till den högernationalistiska krigspropagandan under fortsättningskriget. Runebergskulten inom Svenska litteratursällskapet granskas av Agneta Rahikainen. Kanoniseringen av Jarl Hemmer inom det litterära fältet i Finland på 1910- och 1920-talet analyseras av Kristina Malmio och H.K. Riikonen diskuterar Yrjö Hirn som kulturhistoriker. Rebecka Eklund följer spår av bildkonst i Peter Sandelins 1980-talsdiktning.
Innehållsförteckning
Ebba Witt-Brattström och Clas Zilliacus: ”Den nya stjernan i Östern”. En dialog om litteratur på svenska efter 1809 framförd vid Svenska litteratursällskapets i Finland 125-årsfest den 5 februari 2010 på Nationaloperan i Helsingfors
Jessica Parland-von Essen: ”... jag längtar som sparfven efter axet”. Johan Fredrik Aminoff, hans familj och Rilax
Max Engman: Ett bortglömt minnesmärke över freden i Fredrikshamn. N.P. Rumjantsev, Antonio Canova och konstpolitik under Napoleonkrigen
Charlotta Wolff: Handelspatriciatets kosmopolitism i det sena 1800-talets Finland. Familjerna Hackman och Wolff
Piotr Wawrzeniuk: Resedagbok och fosterländsk mobilisering. Herman Vendells resa till Gammalsvenskby och Nargö 1881
Arne Toftegaard Pedersen: Karl August Tavaststjerna, myterna och moderniteten
Juhani Piilonen: Titlar och utmärkelsetecken i det autonoma Finland. ”Påskregnet” 1913
H.K. Riikonen: Yrjö Hirn som kulturhistoriker. En introduktion
Kristina Malmio: En idyllens blonde sångare. Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet
André Swanström: Pacifister, propagandister eller pragmatiska präster? Finlandssvenska militärprästers förhållande till den högernationalistiska krigspropagandan under fortsättningskriget
Rebecka Eklund: ”Kanske är jag konstnär, fast med ord, ords ton och färg och rytm”. Spår av bildkonst i Peter Sandelins 1980-talsdiktning
Agneta Rahikainen: Runeberg, männen och fosterlandet. Några synpunkter på Svenska litteratursällskapet och Runebergskulten

Redaktör
Utgivningsår
2010
ISBN
  • 978-951-583-208-5
Antal sidor
272
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie