Henri Bergson i Finland

Reception, rekontextualisering, politisering
Köp
Fransmannen Henri Bergson var 1900-talets första internationella modefilosof. Med Bergson som sökarljus presenteras nya perspektiv på en brytningstid i Finlands idéhistoria och på mekanismerna i kulturutbytet mellan länder. Idéernas väg från ett nationellt sammanhang till ett annat skildras genom en diskussion om hur bl.a. Eino Kaila, Rolf Lagerborg och Hans Ruin tog intryck av och kritiskt förhöll sig till Bergson.

Utgivningsår
2011
ISBN
  • 978-951-583-215-3
Antal sidor
296
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie