Föreläsningar i geografi och historia

Zacharias Topelius var professor i Finlands historia i 20 år. Efter sig lämnade han ett digert manuskriptmaterial, som nu för första gången publiceras. På sammanlagt 3 500 sidor behandlar han ingående och med flytande penna Finlands geografi, folk och historia. Därtill hinner han också med en kurs i allmän historia, där fokus på topelianskt vis framför allt ligger på att beskriva de europeiska nationalkaraktärerna. Samtliga föreläsningar utkommer enbart i digitalt format. Föreläsningarna har publicerats i två etapper, den första delen utkom 2017 och den andra 2020.

Föreläsningar i geografi och historia är del XV i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.


Utgivare
Utgivningsår
2020
Upphovsrätt
Serie