Föreläsningar i geografi och historia

Zacharias Topelius var professor i Finlands historia i 20 år. Efter sig lämnade han ett digert manuskriptmaterial, som nu för första gången publiceras. På sammanlagt 3 500 sidor behandlar han ingående och med flytande penna Finlands geografi, folk och historia. Därtill hinner han också med en kurs i allmän historia, där fokus på topelianskt vis framför allt ligger på att beskriva de europeiska nationalkaraktärerna.

Utgåvan av Topelius föreläsningar utkommer i två etapper; i den första publiceras föreläsningarna i Finlands geografi och i Finlands historia fram till år 1700. Detta material utgör ca 2 000 handskrivna sidor. De återstående föreläsningarna består av de historiska föreläsningarna fram till 1809, en nyskriven inledning till Finlands historia (422 s.) och av Topelius föreläsningsserie i allmän historia (161 s.). Dessa föreläsningar publiceras våren 2020. Samtliga föreläsningar utkommer enbart i digitalt format på topelius.sls.fi.

Utgivare
Utgivningsår
2017
Serie