Michel Ekman (red.) 2014

Finlands svenska litteratur 1900–2012

Köp
Hur och varför blev den svenska litteraturen i Finland finlandssvensk? Boken följer den finlandssvenska litteraturens utveckling från sekelskiftets litterära nystart och modernisternas tio- och tjugotal till dagens författare som Monika Fagerholm och Kjell Westö. Den utgår från en bred syn på litteraturen och lyfter även fram barn- och ungdomslitteratur, rese- och folklivsskildringar, essäer och memoarer. Av standardverket Finlands svenska litteraturhistoria, som utkom 1999–2000 i två band (utg. Johan Wrede och Clas Zilliacus), utges nu de avsnitt som behandlar 1900-talet i en förkortad och uppdaterad version. En stor del av texterna om tiden efter 1975 är nyskrivna. Boken avslutas med en essä om den finlandssvenska litteraturen mellan svenskt och finskt av professor Clas Zilliacus.

Redaktör
Utgivningsår
2014
ISBN
  • 978-951-583-272-6
  • 978-951-583-463-8
    (PDF)
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-463-8
    (PDF)
Antal sidor
376
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie