Dikt och ideologi

Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi
Köp
Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson skrev under 1960- och 1970-talet poesi med socialt engagemang. I likhet med andra författare strävade de efter att öppna poesin mot vardagen, samhället och politiken. Lyrikens förhållande till ideologier, inte minst vänsterrörelsen, var ofta föremål för debatt. I Dikt och ideologi lyfts en fängslande men förbisedd period i den finlandssvenska poesins historia fram.

Anna Möller-Sibelius visar hur motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav kom att bli både kreativ och produktiv i de tre författarskapen. Dikterna tar upp förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och nationella ikoner. Dessa ämnen krävde ett nytt formspråk och inspirerade till experiment och kommunikation med läsaren.

I sin analys kontextualiserar Möller-Sibelius dikterna och nyanserar samtidigt bilden av dessa årtionden. Hon visar hur författarna återknyter till och breddar en idealistisk tradition, granskar samtidens marxism och blickar framåt mot en socialkonstruktivistisk syn på poesin och språket.
Author
Anna Möller-Sibelius är litteraturforskare och kritiker. Hon disputerade 2007 vid Åbo Akademi på en avhandling om Solveig von Schoultz poesi. Hon har tidigare utgett boken Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (2015) på SLS förlag och publicerat ett flertal artiklar om poeterna i föreliggande bok samt medverkat i antologier och tidskrifter.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2018
ISBN
 • 978-951-583-424-9
 • 978-951-583-440-9
  (PDF)
 • 978-951-583-439-3
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-440-9
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-439-3
  (EPUB)
Antal sidor
391
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Serie