Det åländska självstyrets kvaliteter

Demokrati, resurser och kompetens
Köp

Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad är det som kännetecknar en välfungerande autonomi? I boken studeras ett antal kvalitetsaspekter som är särskilt betydelsefulla på Åland såsom val- och partisystemets utformning, parlamentarismens utveckling, administrationens professionalisering och behov av flexibilitet samt lagstiftningsbehörigheten och grundlagskontrollen. Också betydelsen av ålänningarnas tilltro till det komplexa självstyret och nationsbygget behandlas. Frågan om hur autonomier styrs är ständigt aktuell, särskilt på ett internationellt plan, men det finns förvånansvärt lite forskning som behandlar styrets kvaliteter.


Samarbetsförlag
Utgivningsår
2021
ISBN
 • 978-951-583-547-5
 • 978-951-583-549-9
  (PDF)
 • 978-951-583-548-2
  (EPUB)
 • 978-91-985487-8-5
  (Sverige)
URN
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-549-9
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-548-2
  (EPUB)
Antal sidor
180
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
24.00 €
Upphovsrätt
Serie