Att vara hemma och fru

En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland

"Men jag hade minst lika mycket jobb som andra människor. Det var inte fråga om det. Att inte låg jag där och läste romaner." Så beskriver en kvinna livet som hemmafru med många barn på 1950-talet i Lena Marander-Eklunds nya bok Att vara hemma och fru. Hushållsarbetet var tyngre och barnomsorgen mindre utvecklad än i dag, vilket gjorde det svårt att förena förvärvsarbete med rollen som mor eller husmor. Ofta togs det för givet att kvinnan skulle sluta förvärvsarbeta när hon gifte sig eller blev gravid, för att helt kunna koncentrera sig på att skapa ett gott hem för familjen. Vid sidan av den hårt arbetande kvinnan möter vi i boken också andra bilder av hemmafrun, såsom representationshustrun, som förväntades "hålla hov med fina middagar [...] alltid se vacker ut, vara positiv". Under 1960- och 1970-talen ifrågasattes dock uppfattningen att kvinnans plats var i hemmet, vilket ställde hemmafruarnas livsval i ett nytt ljus.

Lena Marander-Eklund utgår från kvinnornas egna berättelser, där såväl positiva som negativa sidor av livet som hemmafru träder fram. Hon visar samtidigt hur berättelserna speglar och kommenterar samhällsutvecklingen och tidens normer och ideal. Teman som behandlas är synen på moderskap och barnuppfostran, kvinnors utbildning och arbete, hemarbetet och idén om den professionella husmodern samt relationen till maken och dennes roll som familjeförsörjare.

Författare
Lena Marander-Eklund är biträdande professor i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och forskningsledare för ämnet. Hon disputerade år 2000 på avhandlingen Berättelser om barnafödande. Form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel. Före det intresserade hon sig för festseder, identitet och folkmedicin. Efter disputationen har hon forskat i metodfrågor, emotioner och olika typer av biografiskt material och skrivit artiklar för både inhemska och internationella publikationer.

Utgivningsår
2014
Utgivningsmånad
mars
ISBN
 • 978-951-583-273-3
 • 978-951-583-366-2
  (PDF)
 • 978-951-583-365-5
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-366-2
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-365-5
  (EPUB)
Antal sidor
296
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie