Alldeles hemlikt

Georg August Wallins Egypten 1843–1845
Georg August Wallin (1811–1852) hyllades redan av sin samtid för sin exceptionella forskargärning, men framstår även för eftervärlden som en av Finlands mest intressanta och spännande upptäcktsresanden och vetenskapsmän under första hälften av 1800-talet. Åren 1843–45 reste han runt i Egypten med sina dagböcker som ständiga följeslagare. Hans nyfikenhet, goda iakttagelseförmåga och levande beskrivningar av de miljöer och människor han mötte gör honom till en fängslande ciceron i 1800-talets Egypten. Egyptologen Sofia Häggman har följt Wallin i fotspåren och levandegör honom både som person och forskningsresande. Samtidigt som vi får en inblick i ett Egypten som det såg ut då får vi också se hur den topografi han rörde sig i ser ut i dag.
Pris och utnämningar
Pris ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj 2012
Författare
Fil.dr Sofia Häggman är historiker och egyptolog vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Hon bor sedan många år periodvis i Egypten, där hon ägnar sig åt kulturarvsprojekt och dadelodling. Hennes forskningsintresse är människor och samhälle i Egypten, i såväl faraonsk som modern tid. Hon har tidigare skrivit om försörjningen av gravarbetarna i Konungarnas dal i boken Directing Deir el-Medina – The External Administration of the Necropolis.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2011
ISBN
  • 978-951-583-231-3
Antal sidor
463
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
40.00 €
Upphovsrätt
Serie