2017

1918

Minä olin siellä – Jag var där

1918. Minä olin siellä – Jag var där är en tvåspråkig lärobok om finska inbördeskriget. Den baserar sig på autentiskt arkivmaterial och ger en mångsidig bild av hur kriget påverkade individen och samhället. Boken riktar sig till grundskolan (årskurs 7–9) och gymnasiet och kan användas inom undervisningen i historia, modersmål, svenska som andra språk och finska.

Läroboken innehåller råd och uppgifter som vägleder eleven i arbetet med historiska källor och källkritik. Boken finns fritt tillgänglig på 1918.sls.fi. På webbplatsen finns dessutom kompletterande arkivmaterial om de tolv personer som presenteras i boken, så att läsaren kan ta del av deras tidigare och senare skeden i livet.

Läromedlet har producerats gemensamt av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finska Litteratursällskapet. Med anledning av Finlands 100-årsjubileum donerades en klassuppsättning av boken till alla skolor som undervisar i årskurs 7–9 samt till alla gymnasier i Finland. Ett exemplar av boken delades ut till alla kommunala bibliotek.

1918. Minä olin siellä – Jag var där on kaksikielinen oppimisaineisto Suomen sisällissodasta. Kirja perustuu alkuperäisiin arkistoaineistoihin ja antaa monipuolisen kuvan siitä, miten sota vaikutti ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kirja on suunnattu peruskoulun 7.−9. luokille ja lukioon. Se sopii käytettäväksi osana historian, äidinkielen sekä toisen kotimaisen kielen opetusta.

Kirja tarjoaa konkreettisia välineitä historiallisen aineiston lähdekriittiseen tarkasteluun. Se on vapaasti käytettävissä osoitteessa 1918.sls.fi. Verkkosivuilta löytyy myös oppikirjaa täydentävää arkistoaineistoa kirjassa esiintyvistä henkilöistä sekä heidän varhaisemmista ja myöhemmistä elämänvaiheistaan. Sivustolla voi seurata kahdentoista ihmisen taivalta läpi sodan ja perehtyä myös heidän varhaisempiin ja myöhäisempiin vaiheisiinsa.

Oppimisaineiston ovat tuottaneet SLS sekä SKS (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi SLS ja SKS lahjoittavat 25 kappaletta kirjaa kaikkiin Suomen peruskouluihin (7.−9. vuosiluokat) ja lukioihin, sekä yhden kappaleen kaikkiin kunnallisiin kirjastoihin.


Utgivningsår
2017
ISBN
  • 978-951-583-368-6
Antal sidor
88
Bandtyp
Häftad