2013

100 år av resande

Hur reste man förr? Den här digitala utställningen med bilder av olika typer av resor under 1900-talet publicerade SLS i samband med Arkivens dag i Norden 2013. Årets tema var "resan i arkivet".


Utgivningsår
2013