Organisation

SLS är en förening som i dag har cirka 1 000 medlemmar.

Årsmötet är SLS högsta beslutande organ och väljer vetenskapligt råd och finansråd. Årsmötet hålls före utgången av april.

Som revisor fungerar CGR-samfundet KPMG. Huvudansvarig revisor är Marcus Tötterman, CGR.