Om SLS

Vi värnar om det svenska i Finland – varje dag.

SLS har verksamhet inom sektorerna arkiv, forskning, utgivning och förmögenhetsförvaltning. Hos oss arbetar cirka 80 personer, i Helsingfors och i Vasa.

Svenska litteratursällskapet

  • finansierar forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper
  • dokumenterar kultur, språk och traditioner på svenska i Finland
  • ger ut vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskaper
  • ger ut folkmusik
  • gör kulturarvet digitalt tillgängligt enligt principen för öppen tillgång
  • upprätthåller ett vetenskapligt bibliotek
  • delar årligen ut litterära pris till framstående skönlitterära och vetenskapliga författare.

Verksamheten är möjlig tack vare de donationer privatpersoner gett till oss allt sedan grundandet 1885. SLS är en av de största förvaltarna av donerade medel för allmännyttiga ändamål och en av de stora privata finansiärerna av forskning om det svenska i Finland. 

SLS äger och förvaltar Svenska kulturfonden.