4.8.2021 - 09:00

Ge ut en skiva med Finlands svenska folkmusikinstitut

Du spelar in – vi ger ut!

Musikutövare kan ge ut sin musik i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI). Vi utlyser samarbetet en gång per år.

Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut folkmusik, både äldre folkmusik och ny musik i samarbete med folkmusikutövare.

Skivorna ingår i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och publiceras som cd samt på olika musiktjänster på nätet.

Utgivningen sker inom ramen för Folkmusikinstitutets fastställda verksamhetsplan och -budget. Ett avtal görs upp mellan samarbetsparterna. FMI reserverar resurser för tryckkostnader, grafik, foto, tillståndsavgifter, distribution, nätspridning och marknadsföring. FMI deltar också i utformningen av skivkonvolutet. Artisten ansvarar för övriga kostnader samt det praktiska utförandet av inspelningen.

Ansökningstid: 6.8–4.10.2021

Till ansökan


För mer information kontakta producenten Niklas Nyqvist (avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin , +358 40 665 6582).