Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Andreas Backa
Nämndforskare
Forskning, Traditionsvetenskapliga nämnden
naqernf.onpxn@fyf.svif.sls@akcab.saerdna
Anna Bonsdorff von (tjänstledig)
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Linda Cantell (tjänstledig)
Evenemangskoordinator
Kommunikation
yvaqn.pnagryy@fyf.svif.sls@lletnac.adnil
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Informationstjänster
wnpbovan.rx@fyf.svif.sls@ke.anibocaj
Camilla Englund
Digitaliseringskoordinator
Arkiv, Digitaliseringstjänster
pnzvyyn.ratyhaq@fyf.svif.sls@dnulgne.allimac
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Carina Frondén
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
pnevan.sebaqra@fyf.svif.sls@nednorf.anirac
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Informationstjänster
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Emilia Grahn
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
rzvyvn.tenua@fyf.svif.sls@nharg.ailime
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Camilla Hautala
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Vasa
pnzvyyn.unhgnyn@fyf.svif.sls@alatuah.allimac
Tove Huldén
Kundkoordinator (vikarie)
Kommunikation
gbir.uhyqra@fyf.svif.sls@nedluh.evot
Maren Jonasson
Redaktör
Utgivning, Projekt 1700-talets Hushållsböcker
znera.wbanffba@fyf.svif.sls@nossanoj.neram
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fnaan.wlyun@fyf.svif.sls@ahlyj.annas
Emma Jönsson
Ekonomiassistent
Administration och IT, Ekonomi
rzzn.wbaffba@fyf.svif.sls@nossnoj.amme