Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Andrea Aalto-Granberg (tjänstledig)
Evenemangskoordinator (vikariat)
Kommunikation
naqern.nnygb-tenaoret@fyf.svif.sls@grebnarg-otlaa.aerdna
Patrik Aaltonen
Nämndforskare
Forskning, Litteraturvetenskapliga nämnden
cngevx.nnygbara@fyf.svif.sls@nenotlaa.kirtap
Pia Asp
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
cvn.nfc@fyf.svif.sls@psa.aip
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Mats Dahlberg
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
zngf.qnuyoret@fyf.svif.sls@greblhad.stam
Nina Edgren-Henrichson (tjänstledig)
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
wnpbovan.rx-ahhgvara@fyf.svif.sls@nenituun-ke.anibocaj
Birgitta Eklund-Strang
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
ovetvggn.rxyhaq-fgenat@fyf.svif.sls@gnarts-dnulke.attigrib
Carola Ekrem
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
pnebyn.rxerz@fyf.svif.sls@merke.alorac
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Pia Forssell
Huvudredaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
cvn.sbeffryy@fyf.svif.sls@llessrof.aip
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Andreas Granberg
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
naqernf.tenaoret@fyf.svif.sls@grebnarg.saerdna
Jens Grandell (tjänstledig)
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
wraf.tenaqryy@fyf.svif.sls@llednarg.snej
Marie-Charlotte Gullmets-Wik
Projektforskare
Forskning, Balladprojektet
znevr-puneybggr.thyyzrgf-jvx@fyf.svif.sls@kiw-stemllug.ettolrahc-eiram
Isabella Häger-Björkgren
Arkivarie (vikariat)
Arkiv, Samlingarna i Vasa
vfnoryyn.untre-owbextera@fyf.svif.sls@nergkrojb-regah.allebasi
Ann-Mari Häggman
Projektledare
Forskning, Balladprojektet
naa-znev.unttzna@fyf.svif.sls@namggah.iram-nna
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep