Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Harald Antskog
Digitaliseringskoordinator
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
unenyq.nagfxbt@fyf.svif.sls@gokstna.dlarah
Pia Asp
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
cvn.nfc@fyf.svif.sls@psa.aip
Patricia Berg (tjänstledig)
Redaktionschef
Utgivning, Allmänna redaktionen
cngevpvn.oret@fyf.svif.sls@greb.aicirtap
Anna von Bonsdorff
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Mats Dahlberg
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
zngf.qnuyoret@fyf.svif.sls@greblhad.stam
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
wnpbovan.rx@fyf.svif.sls@ke.anibocaj
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Pia Forssell
Forskare
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
cvn.sbeffryy@fyf.svif.sls@llessrof.aip
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Jens Grandell
Redaktionschef
Utgivning, Allmänna redaktionen
wraf.tenaqryy@fyf.svif.sls@llednarg.snej
Marie-Charlotte Gullmets-Wik
Projektforskare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
znevr-puneybggr.thyyzrgf-jvx@fyf.svif.sls@kiw-stemllug.ettolrahc-eiram
Ann-Mari Häggman
Projektledare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
naa-znev.unttzna@fyf.svif.sls@namggah.iram-nna
Matilda Hakala
Kundkoordinator
Kommunikation
zngvyqn.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.adlitam
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Maren Jonasson
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
znera.wbanffba@fyf.svif.sls@nossanoj.neram