Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Marina Bergheim-Ahlqvist
Förvaltare
Ekonomi och förvaltning, Stor-Sarvlaks Gård
Stefan Bergholm
IT-chef
Strategi och IT, IT-tjänster
fgrsna.oretubyz@fyf.svif.sls@mlohgreb.nafets
Anna von Bonsdorff
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Annika Borgström
Stipendiekoordinator (prisutdelning)
Forskning, Forskningskoordinering
naavxn.obetfgebz@fyf.svif.sls@mortsgrob.akinna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Emilia Broman
IT-assistent
Strategi och IT, IT-tjänster
rzvyvn.oebzna@fyf.svif.sls@namorb.ailime
Linda Cantell
Kundkoordinator
Kommunikation
yvaqn.pnagryy@fyf.svif.sls@lletnac.adnil
Charlotte Cederbom
Redaktör
Utgivning, Historiska recept
puneybggr.prqreobz@fyf.svif.sls@mobredec.ettolrahc
Pieter Claes
Redaktör
Utgivning, Historiska recept
cvrgre.pynrf@fyf.svif.sls@sealc.reteip
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Informationstjänster
wnpbovan.rx@fyf.svif.sls@ke.anibocaj
Rasmus Ek
Systemutvecklare
Strategi och IT, IT-tjänster
enfzhf.rx@fyf.svif.sls@ke.sumsar
Camilla Englund
Digitaliseringskoordinator
Arkiv, Digitaliseringstjänster
pnzvyyn.ratyhaq@fyf.svif.sls@dnulgne.allimac
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Hilda Forss
Nämndforskare
Forskning, Litteraturvetenskapliga nämnden
uvyqn.sbeff@fyf.svif.sls@ssrof.adlih
Carina Frondén
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
pnevan.sebaqra@fyf.svif.sls@nednorf.anirac
Kristian Gerkman
Placeringschef
Ekonomi och förvaltning, Förmögenhetsförvaltning
xevfgvna.trexzna@fyf.svif.sls@namkreg.naitsirk
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Informationstjänster
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Pamela Gustavsson
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
cnzryn.thfgniffba@fyf.svif.sls@nossvatsug.alemap
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Catarina Harjunen
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
pngnevan.unewhara@fyf.svif.sls@nenujrah.aniratac
Katja Hellman
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Vasa
xngwn.uryyzna@fyf.svif.sls@namlleh.ajtak
Carola Herberts
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
pnebyn.ureoregf@fyf.svif.sls@strebreh.alorac