Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Patricia Berg
Redaktionschef
Utgivning, Allmänna redaktionen
cngevpvn.oret@fyf.svif.sls@greb.aicirtap
Marina Bergheim-Ahlqvist
Förvaltare
Förmögenhetsförvaltning, Stor-Sarvlaks Gård
Stefan Bergholm
IT-chef
Administration och IT, IT-tjänster
fgrsna.oretubyz@fyf.svif.sls@mlohgreb.nafets
Anna von Bonsdorff
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Annika Borgström
Stipendiekoordinator (prisutdelning)
Forskning, Forskningskoordinering
naavxn.obetfgebz@fyf.svif.sls@mortsgrob.akinna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Linda Cantell
Kundkoordinator
Kommunikation
yvaqn.pnagryy@fyf.svif.sls@lletnac.adnil
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Informationstjänster
wnpbovan.rx@fyf.svif.sls@ke.anibocaj
Rasmus Ek
Systemutvecklare
Administration och IT, Systemutveckling
enfzhf.rx@fyf.svif.sls@ke.sumsar
Camilla Englund
Digitaliseringskoordinator
Arkiv, Digitaliseringstjänster
pnzvyyn.ratyhaq@fyf.svif.sls@dnulgne.allimac
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Carina Frondén
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
pnevan.sebaqra@fyf.svif.sls@nednorf.anirac
Kristian Gerkman
Placeringschef
Förmögenhetsförvaltning
xevfgvna.trexzna@fyf.svif.sls@namkreg.naitsirk
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Informationstjänster
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Pamela Gustavsson
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
cnzryn.thfgniffba@fyf.svif.sls@nossvatsug.alemap
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Catarina Harjunen
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
pngnevan.unewhara@fyf.svif.sls@nenujrah.aniratac
Camilla Hautala
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Vasa
pnzvyyn.unhgnyn@fyf.svif.sls@alatuah.allimac
Katja Hellman
Enhetschef
Arkiv, Samlingarna i Vasa
xngwn.uryyzna@fyf.svif.sls@namlleh.ajtak
Carola Herberts
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
pnebyn.ureoregf@fyf.svif.sls@strebreh.alorac
Tove Huldén
Kundkoordinator
Kommunikation
gbir.uhyqra@fyf.svif.sls@nedluh.evot
Maren Jonasson
Redaktör
Utgivning, Historiska recept
znera.wbanffba@fyf.svif.sls@nossanoj.neram
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fnaan.wlyun@fyf.svif.sls@ahlyj.annas