Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Ida Andersén
Praktikant vid personaladministrationen
Administration, Ekonomi
vqn.naqrefra@fyf.svif.sls@nesredna.adi
Harald Antskog
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
unenyq.nagfxbt@fyf.svif.sls@gokstna.dlarah
Andreas Backa
Nämndforskare
Forskning, Traditionsvetenskapliga nämnden
naqernf.onpxn@fyf.svif.sls@akcab.saerdna
Kristian Backman
t.f. informationsförvaltningschef
Informationsförvaltning
xevfgvna.onpxzna@fyf.svif.sls@namkcab.naitsirk
Anna von Bonsdorff
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
naan.ibaobafqbess@fyf.svif.sls@ffrodsnobnov.anna
Malin Bredbacka-Grahn
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
znyva.oerqonpxn-tenua@fyf.svif.sls@nharg-akcabderb.nilam
Nina Edgren-Henrichson
Projektchef
Forskning, Forskningskoordinering
avan.rqtera-uraevpufba@fyf.svif.sls@noshcirneh-nergde.anin
Jacobina Ek
Bibliotekssekreterare
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
wnpbovan.rx@fyf.svif.sls@ke.anibocaj
Nora Ervalahti
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
aben.reinynugv@fyf.svif.sls@ithalavre.aron
Martin Ginström
Bibliotekarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
znegva.tvafgebz@fyf.svif.sls@mortsnig.nitram
Sofia Grünwald
Praktikant vid kommunikationen
Kommunikation
fbsvn.tehajnyq@fyf.svif.sls@dlawnurg.aifos
Matilda Hakala
Kundkoordinator
Kommunikation
zngvyqn.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.adlitam
Petra Hakala
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Ellen Hägerström
Praktikant vid utgivningssektorn
Utgivning, Allmänna redaktionen
ryyra.untrefgebz@fyf.svif.sls@mortsregah.nelle
Maren Jonasson
Redaktör
Utgivning, Projekt 1700-talets Hushållsböcker
znera.wbanffba@fyf.svif.sls@nossanoj.neram
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fnaan.wlyun@fyf.svif.sls@ahlyj.annas