Ge ut en skiva på SLS

Musikutövare kan ge ut sin musik i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut. Vi utlyser samarbetet en gång per år.

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) ger ut folkmusik, både äldre folkmusik och ny musik i samarbete med folkmusikutövare.

Skivorna ingår i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och publiceras som cd samt på olika musiktjänster på nätet. 

Utgivningen sker inom ramen för Folkmusikinstitutets fastställda verksamhetsplan och -budget. Ett avtal görs upp mellan samarbetsparterna. SLS/FMI reserverar resurser för tryckkostnader, grafik, foto, tillståndsavgifter, distribution, nätspridning och marknadsföring. SLS/FMI deltar också i utformningen av skivkonvolutet.

För mer information kontakta producenten Annika Richard (naavxn.evpuneq@fyf.svif.sls@drahcir.akinna , +358 6 319 5605).

Så ansöker du

Skicka in din ansökan under den aktuella ansökningstiden

Till ansökan ska du bifoga

  • en demoinspelning i wav- eller mp3-format, minst 15 minuter lång.
  • en projektbeskrivning med tidtabell för utgivningen och budget där projektets helhetsfinansiering framgår.

Beslutsprocessen

Redaktionsrådet för FMI behandlar ansökningarna under hösten. Alla som ansökt om skivsamarbete blir kontaktade efter att redaktionsrådet fattat sitt beslut.