Forskning, understöd & pris

SLS är en av de stora privata finansiärerna av forskning om det svenska i Finland.

Vi finansierar forskning, undersökningar och dokumentation inom humaniora och samhällsvetenskaper om det svenska i Finland. Finansiering beviljas genom stipendier och projektmedel. De senare kanaliseras i regel till universitet där forskningen bedrivs. Därtill finansierar vi postdoktorala befattningar som förläggs till ett finländskt universitet.

Samarbetet med universitet, forskningsinstitutioner och -finansiärer i Finland och utomlands är en viktig del av vår verksamhet. SLS fem vetenskapliga nämnder utgör viktiga kontaktlänkar till universitet både i Finland och utomlands.

SLS bedriver även egen forskning i projekt och har anställda forskare.

Vi delar årligen ut vetenskapliga och litterära pris.