Författarbostäder

SLS förvaltar två författarbostäder, Diktarhemmet i Borgå och Abrams i Vörå.

Diktarhemmet i Borgå uppfördes år 1765 i gamla stan. Diktarhemmet har, ända sedan det 1921 donerades till Finlands svenska författareförening av Mathilde och Holger Schildt, varit en hedersbostad för finlandssvenska författare.

I juni 2001 donerade Finlands svenska författareförening Diktarhemmet i Borgå till Svenska litteratursällskapet. En särskilt tillsatt kommitté fattar beslut om boenderätten. För närvarande bor författaren Ulla-Lena Lundberg i Diktarhemmet.

Diktarhemmet i Borgå. Foto: SLS/Janne Rentola
Diktarhemmet i Borgå. Foto: SLS/Janne Rentola

Författargården Abrams i Andkil, Vörå är uppförd kring sekelskiftet 1800. Gården testamenterades till Svenska litteratursällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. År 1992 gjordes gården till  bostad  för en svenskspråkig författare. Rätten att bo i Abramsgården beviljas på viss tid av SLS vetenskapliga råd.  Kulturarbetaren och -journalisten Peter Lüttge bor på Abramsgården sedan december 2021.

Abramsgården i Vörå. Foto: SLS/Kai Martonen
Abramsgården i Vörå. Foto: SLS/Kai Martonen